Hem Arbeten Aktuellt Jonas

Klassisk Natur Av natur Uppdrag Utställningar

 

Tiden från det sena 1700 talet fram till art nouvoue är en period vars form och arkitektur består av en stram grundform
som man har tillåtit sig att utsmycka. Har allt sedan jag som barn älskade att besöka slott runt om i Sverige
intresserat mig för iden med praktföremål.
Stora föremål som med sin skönhet och fantasirikedom i första hand var till för att imponera och underhålla.
I dessa arbeten framhävs glasets egen värdeladdning som dyrbart och status fyllt.
Ända sedan min examensutställning på Konstfack 1994 har ljuskronan varit central i mitt arbete men
har även kompletterats med lampetter, speglar, objekt.

 

 

12275 11272 slojd
     
04210auqa 07228 bengtsson
   

 

storblom.gberg 07224storblom storblom.vit
     
svampkrona 07229nattens
     
09255lampett 09258lampett 09260lampett