Hem Arbeten Aktuellt Jonas

Klassisk Natur Av natur Uppdrag Utställningar

 

Naturen har alltid haft en plats hos mig. Den innehåller skönheten,
något som vi lätt känner igen men som ofta kan vara svårt att förklara.
Naturen har mitt i sin skönhet en förmåga att framstå som hotfull och farlig.
Mina arbeten vill fånga det komplexa och slumpartade hos naturen samt
nyttjar glasets förmåga att gestalta tyngden hos de olika växtdelarna.
Denna del av mitt arbete inleddes 2005 och har i sin fria gestaltning och
vilda färgsättning fått sin inspiration från både agave stjärnformade växtsätt och
rörelsen i vattnets strömmar.

 

 

agave agave2 agave2det
     
mulva mulvadet greenstar
   

 

06522 06523 bluestar
     
06520 06521 redball
     
06524 07528 08531
     
greenstoneobject vitstoneobject