Hem Arbeten Aktuellt Jonas

Klassisk Natur Av natur Uppdrag Utställningar

 

Jag har gjort flera uppdrag för offentlig miljö. Detta har varit utvecklande då man
delvis inte styr helt själv över förutsättningarna. Det är samtidigt ett stort ansvar
man har för att skapa något som skall fungera för många och över tid.
Uppdragen ger ofta en möjlighet att gå upp i format och att pröva på tekniker som annars inte arbetar med.
Ett exempel på detta är mina arbeten med blyinfattat glas. Jag har även gjort formgivning för Reimyre glasbruk.

 

thelin    

Blyfönster privat uppdrag