Hem Arbeten Aktuellt Jonas

Artist statement CV Kontakt Länkar

 

 

Artist statement

Förhållningssättet till mitt arbete har alltid grundat sig på en lust för färg och form och en stark vilja att se hur långt jag kan sträcka mina uttryck. Det typiska för mina arbeten är att de är sammansatta av flera separata delar. Denna metod att arbeta har alltid fascinerat mig och givit mig möjlighet att arbeta med olika format och former. Det ger mina objekt kvalitéer i både helhet och detalj. Under de senaste åren har ytan på materialet blivit allt mera viktig. Mina arbeten har tre huvudinriktningar.

Classic:
Tiden från det sena 1700 talet fram till art nouveau är en period vars form och arkitektur består av en stram grundform som man har tillåtit sig att utsmycka. Har allt sedan jag som barn älskade att besöka slott runt om i Sverige intresserat mig för iden med praktföremål. Stora föremål som med sin skönhet och fantasirikedom i första hand var till för att imponera och fascinera. I dessa arbeten framhävs glasets egen värdeladdning som dyrbart och status fyllt

Natur:
Naturen har alltid haft en plats hos mig. Den innehåller skönheten, något som vi lätt känner igen men som ofta kan vara svårt att fånga. Naturen har mitt i sin skönhet en förmåga att framstå som hotfull och farlig. Mina arbeten fångar det komplexa och slumpartade hos naturen samt nyttjar glasets förmåga att gestalta tyngden hos de olika växtdelarna. Dessa arbeten har i sin fria gestaltning och vilda färgsättning fått sin inspiration från både agave växtens stjärnformade växtsätt och havsväxtens rörelse i vattnets strömmar.

Av naturen gjort:
Människan har alltid haft ett önskan att samla. ”Av naturen gjort” har sitt ursprung i behovet att ta från naturen för att skapa, arrangera och gestalta. Korgar, burar och andra objekt får representera viljan att förvara, skydda och stänga in. I dessa verk använder jag mig av de olika delar som finns i min växtvärld.