Kommande och pågående utställningar och projektKONSTRUNDAN 2023

7-16 April


GALLERI:ROOTH

Julebodavägen 94

Maglehem


7-10 + 15-16/ 4     10:00-18:00

11-14/4.                 13:00-17:00